Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
25.nov, 2015 Zmluva 20/2015 KZ Prikrylová 18,50 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 09/2015 KZ Baran Milan 33,30 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 16/2015 KZ Husáriková Jindra 60,64 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 12/2015 KZ Husárik Ján, Prikrylová Zuzana 157,66 Obec LO
25.nov, 2015 Zmluva 19/2015 KZ Pinkoš 37,00 Obec LO
26.nov, 2015 Faktúra 233/2015 stonex 4 608,00,-€ SGS Holding, a.s.
7.dec, 2015 Objednávka 21/2015 Inžiniersko-poradenská činnosť 2400,00 EnCo Company s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš
7.dec, 2015 Objednávka 23/2015 Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 800,00 Ing. Miroslav Todák, ul. 1.mája 697/26, Liptovský Mikuláš
7.dec, 2015 Objednávka 22/2015 Kolaudácia stavby protipovodňových opatrení 800,00 REAL Inginiering s.r.o., ul. Čsl.Brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš
8.dec, 2015 Faktúra 246/2015 inžiniersko poradenská činnosť 2 400,00,-€ EnCo Company, s.r.o.
12.dec, 2015 Zmluva 23/2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 680,00 Ing. Anna Klimčíková, nezávislý audítor
14.dec, 2015 Faktúra 249/2015 drvenie asfaltov 1 800,00,-€ Prima Slovakia, s.r.o.
15.dec, 2015 Zmluva 25/2015 Zmluva o preprave osob - prímestská autobusová doprava 33,19 s DPH ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok
15.dec, 2015 Zmluva 24/2015 Zmluva o poskytnutí služby - projekt kamerového systému 500,00 SAKS Managment, s.r.o.
16.dec, 2015 Objednávka 24/2015 Objednávka zimnej údržby miestnych komunikácíí AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
31.dec, 2015 Faktúra 266/2015 LVS nedoplatok 1 004,46,-€ Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
1.jan, 2016 Zmluva 001/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb TELLUS s.r.o.
4.jan, 2016 Faktúra 04/2016 WEBHOSTING START 2016 33,00 IMAFEX Lipovský Mikuláš
5.jan, 2016 Faktúra 03/2016 Príspevok RVC 41,93 RVC Štrba
10.jan, 2016 Faktúra 05/2016 Dotácie GRANTY 2016 32,86 SAMNET Zlaté Moravce

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.