Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
17.jún, 2020 Zmluva 007/2020 Zmluva o zriadení vecného bremena č.52/2020
10.máj, 2021 Zmluva 007/2021 Zmluva č. 1421 209 o poskytnutí dotácie DHZO 1400,00 EUR
16.feb, 2021 Objednávka 007/2021 Dodávka a montáž elektroinštalácie na MŠ 3740,00
6.feb, 2017 Zmluva 008/2017 Kúpno predajná zmluva - garáž na pozemku KN-C 343/16 1100,00 Stanislav Stupka
18.jan, 2017 Faktúra 008/2017 VPP úrazové poistenie 16,25 Komunálna poisťovňa
2.feb, 2018 Faktúra 008/2018 Záloha plynu KD 107,00 SPP
14.máj, 2018 Zmluva 008/2018 Mandátna zmluva o obstaraní náležitostí investora 600,00 Ekostaving, s.r.o.
17.júl, 2019 Zmluva 008/2019 Kúpna zmluva KN-C387/9 850,77
24.jan, 2020 Faktúra 008/2020 Tabuľky psy 504,00 Značky s.r.o.
17.jún, 2020 Zmluva 008/2020 Kúpna zmluva č.50/2020 7442,02
23.jún, 2021 Zmluva 008/2021 Zmluva o odvoze použiteľných olejov a tukov LIKVIDATORLM
19.feb, 2021 Objednávka 008/2021 Gastro-technologické vybavenia kuchyne v MŠ 31896,00 Gastro Vrábeľ s.r.o.
9.máj, 2017 Zmluva 009/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2017/OŠaŠ/L/1,2 300,- EUR Žlinský samosprávny kraj
19.jan, 2017 Faktúra 009/2017 Záloha plynu KD 1/2017 108,00 SPP Žilina
21.jan, 2018 Faktúra 009/2018 Demontáž vianočnej výzdoby 66,30 Roman Straka
21.máj, 2018 Zmluva 009/2018 Zmluva o dielo č.082015/IS - dodatok č.2 184627,68 z DPH BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
29.júl, 2019 Zmluva 009/2019 Zmluva o pripojení na distribučnú sieť - plyn 216,36
27.jan, 2020 Faktúra 009/2020 Pohľadnice obce Liptovský Ondrej 146,40 CBS s.r.o.
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.