Zverejnenézoradiť zostupne Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.aug, 2019 Faktúra 132/2019 Obedy dôchodci 07/2019 196,39 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
13.aug, 2019 Faktúra 136/2019 Vypracovanie žiadosti 360,- OPEN DOOR s.r.o.
13.aug, 2019 Faktúra 129/2019 Dopravné služby 7/2019 39,83 ARRIVA s.r.o.
13.aug, 2019 Faktúra 133/2019 Autobusová doprava - TJ, Hrboltová 161,40 MINI Mitrenga
13.aug, 2019 Faktúra 137/2019 Vývoz TKO 879,55 VPS
13.aug, 2019 Faktúra 130/2019 Registratúrny poriadok 96,- Archív TATRY
13.aug, 2019 Faktúra 134/2019 LVS - vodovod, kanalizácia 9822,96 LVS
16.aug, 2019 Faktúra 139/2019 Právne veci - pozem. spol. 170,- JUDr. M. Uličný
16.aug, 2019 Faktúra 140/2019 IMAFEX Web. priestor - doména 19,92 IMAFEX
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
19.aug, 2019 Faktúra 141/2019 Autobusová doprava TJ - Štiavnička 142,20 MINI Mitrenga
19.aug, 2019 Faktúra 142/2019 Autobusová doprava 259,- AODAS s.r.o.
26.aug, 2019 Faktúra 143/2019 Cestovné náklady - doprava 686,21 PRIMA stavebniny
26.aug, 2019 Faktúra 144/2019 Vytýčenie cesty a kanalizácie 68,- J. Ďuriš
26.aug, 2019 Zmluva 011/2019 Nájomná zmluva na časti obecného pozemku 22,40 EUR/rok
26.aug, 2019 Faktúra 145/2019 Betón 54,12 OROL s.r.o.
2.sep, 2019 Objednávka 030/2019 Práce strojmi na zrovnaní odpadovej zeminy - Okružlina JAPETEK s.r.o.
3.sep, 2019 Faktúra 146/2019 Frézovanie 360,- Cestné Stavby
3.sep, 2019 Faktúra 147/2019 Záloha plyn 9/2019 KD 14,- SPP
4.sep, 2019 Zmluva 012/2019 Dodatok k zmluve zo dňa 17.07.2019

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.