Zverejnené Typ Číslozoradiť zostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
15.dec, 2017 Faktúra 203/2017 Administratívne služby 54,72 Mgr. Jana Bačanová
14.nov, 2018 Faktúra 203/2018 Vývoz TKO 592,51 VPS
13.nov, 2019 Faktúra 203/2019 Obedy dôchodci 10/2019 184,37 AGRIA Liptovský Ondrej, a. s.
15.dec, 2017 Faktúra 204/2017 Zdravotný posudok Salajová 17,00 MUDr. Voštinárová
19.nov, 2018 Faktúra 204/2018 Výstavba vodovodu a kanalizácie Okružlina 184 624,68 COMBIN s.r.o.
13.nov, 2019 Faktúra 204/2019 Zemné práce - cesty 1 692,- JAPETEK s.r.o.
18.dec, 2017 Faktúra 205/2017 Vývoz TKO 607,88 VPS
20.nov, 2018 Faktúra 205/2018 Zameranie trasy Vodovodu - Okružlina J. Ďuriš
18.nov, 2019 Faktúra 205/2019 Vývoz TKO 905,98 VPS
20.dec, 2017 Faktúra 206/2017 Ročný poplatok za vedenie CP 50,26 Primabanka Slovensko
21.nov, 2018 Faktúra 206/2018 Plastové nádoby + plastový kôš 802,80 BINS s.r.o.
18.nov, 2019 Faktúra 206/2019 Uloženie odpadu 21,53 VPS
3.jan, 2018 Faktúra 207/2017 Telefónny poplatok - mobil 70,55 Slovak telekom, a.s.
26.nov, 2018 Faktúra 207/2018 Demontáž a montáž el. ohrievača 110,- Pavol Husárik
11.dec, 2020 Faktúra 207/2020 Montáž podlahového kúrenia v MŠ 1760,- Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
5.jan, 2018 Faktúra 208/2017 Autobusová doprava - služby 11,95 ARRIVA s..r.o.
26.nov, 2018 Faktúra 208/2018 Pripojenie prečerpávačky 216,61
19.nov, 2019 Faktúra 208/2019 Multifunkčné ihrisko - montáž 2819,38 KINGS STEEL
11.dec, 2020 Faktúra 208/2020 Izolácia stropu a obklad sadrokartonom na MŠ 4070,00 Obecný sociálny podnik Liptovský Ondrej
5.jan, 2018 Faktúra 209/2017 Autobusová doprava - služby 39,83 ARRIVA s..r.o.

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.