Zverejnené Typ Číslozoradiť vzostupne Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
10.aug, 2017 Zmluva 011/2017 Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu
27.jan, 2017 Faktúra 011/2017 Poistenie požiarnickej Avie 130,00 Komunálna poisťovňa
24.feb, 2021 Objednávka 010/2021 Materiál na MŠ 2827,00 Obecný podnik
9.aug, 2021 Zmluva 010/2021 Kúpna zmluva - mäso, mäsové výrobky Mäso Liptov s.r.o.
28.jan, 2020 Faktúra 010/2020 Tabuľa - Príroda nie je smetisko 80,00 Alena Ajuša Kabzanova
14.máj, 2019 Zmluva 010/2020 Dodatok č.3 - k Zmluve o dielo č.082015/IS 189 473,69 EUR s DPH COMBIN s.r.o.
16.aug, 2019 Zmluva 010/2019 Zmluva o službách 300,- OPEN DOOR s.r.o.
24.jan, 2018 Faktúra 010/2018 Ext. mapa Západné Tatry 178,83 VKÚ Harmanec
25.jún, 2018 Zmluva 010/2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov 0
11.júl, 2017 Zmluva 010/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena SPP distribúcia, a.s.
19.jan, 2017 Faktúra 010/2017 CD súbory správne poplatky, dane 376,00 SOTAC Košice
2.máj, 2019 Faktúra 01/2019 Webhosting IMAXEX - start 2019 33,00 € IMAFEX LM spol. s.r.o
10.jan, 2016 Faktúra 01/2016 Človek človeku členský príspevok rok 2016 23,96 Človek človeku Banská Bystrica
23.feb, 2016 Zmluva 01/2016 Zmluva o dielo - kamerový systém 99120 Slovanet a.s., Bratislava
6.feb, 2015 Zmluva 01/2015 Kúpa hasičskej striekačky 5400,00 Lacko Tibor
18.mar, 2021 Objednávka 009/2021 Mantáž sanity MŠ 1430,00 Obecný podnik
19.júl, 2021 Zmluva 009/2021 Dodotok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
27.jan, 2020 Faktúra 009/2020 Pohľadnice obce Liptovský Ondrej 146,40 CBS s.r.o.
9.júl, 2020 Zmluva 009/2020 Kúpna zmluva - pozemky
3.feb, 2020 Zmluva 009/2020 Zmluva o zabezpečení zberu triedeného odpadu

Stránky

Zverejnené dokumenty do roku 2014: Zobraziť.