Aktuálne dianie v našej obci

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – záverečné stanovisko

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ – zaslanie záverečného stanoviska v prílohe. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/...

Otvoriť príspevok

Povesť o tom, prečo sa naša dolina volá "Filištínska dolina"

Povesť o tom, prečo sa naša dolina volá "Filištínska dolina"

Otvoriť príspevok

Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy

Cestovné poriadky aktuálne od 11.01.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk. Cestovný...

Otvoriť príspevok

Nahlásenie stavu vodomeru - samoodpočet do 15.1.2021

na základe rozhodnutia č. 0031/2020/V z 11. decembra 2020 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou...

Otvoriť príspevok

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš