Aktuálne dianie v našej obci

Oznámenie o konaní volieb - sociálny podnik

Oznámenie o konaní volieb a výzva na predloženie kandidátky na členov poradného výboru a žiadostí na zapísanie do zoznamu voličov. Bližšie informácie a potrebné tlačivá...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.06.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny V termíne od: 30.06.2021 07:30:00 do: 30.06.2021 17:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu...

Otvoriť príspevok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej

Voľba hlavného kontrolóra obce dňa 25.06.2021. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. obce Liptovský Ondrej.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ondrej.

Otvoriť príspevok

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v prílohe - oznámenie o vyhlásení Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš