Aktuálne dianie v našej obci

Informácie pre voličov 2020

Informácie pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2019 od 7:00hod. do 22:00 hod.

Otvoriť príspevok

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej

Vážení spoluobčania, obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu...

Otvoriť príspevok

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej

Programový rozpočet na roky 2020-2022

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 29.11.2019 o 18:00 hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stavebné povolenie - Splašková kanalizácia obec Konská

Stavebné povolenie na výstavbu splaškovej kanalizácie obce Konská - Verejná vyhláška

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš