Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji.