SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

MAS Horný Liptov

 

www.hornyliptov.sk

 

Zakladajúci členovia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov sa združili s cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov tak, aby: 

 • jeho výnimočné hodnoty ostali zachované a
 • zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu kvality ich života.

Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s princípmi LEADER

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonávali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Miestna akčná skupina Horný Liptov
Právna forma: 
občianske združenie

Predseda MAS: Martin Piovarči (2008-2018)
                           PhDr. Iveta Zuskinová (2018)
                           Marcela Herichová (2019-súčasnosť)
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra: 13. marec 2008

1. Rozhodnutie o udelení Štatútu Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov: 3. august 2009
2. Rozhodnutie o udelení Štatútu Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov: apríl 2018

IČO:               420 63507
DIČ:               202 260 3748

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
 • Ut: Nestránkový deň
 • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
 • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
 • Pi: 7.00 - 12.00