Aktuálne dianie v našej obci

Informácie pre voličov 2020

Informácie pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2019 od 7:00hod. do 22:00 hod.

Otvoriť príspevok

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej

Vážení spoluobčania, obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu...

Otvoriť príspevok

Stavebné povolenie - Splašková kanalizácia obec Konská

Stavebné povolenie na výstavbu splaškovej kanalizácie obce Konská - Verejná vyhláška

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.10.2019

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.10.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadnutia je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonaná letecky v dňoch od 7.10.20419 do 20.10.2019. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš