SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2023
Dátum zvesenia 4.5.2029
Názov Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Popis Vid priloha
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.5.2023
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Dátum zvesenia 11.5.2099
Názov Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Popis Vid príloha.
4.5.2023
Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2023
Dátum zvesenia 4.5.2029
Názov Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Popis Vid priloha
20.4.2023
Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2023
Dátum zvesenia 20.4.2025
Názov Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Popis Divadelní ochotníci z Veternej Poruby Vás srdečne pozývajú na hodinové predstavenie veselohry na motívy Ferka Urbánka NÁŠ PÁN UJO 30. apríl 2023 o 19:00 hod Kultúrny dom v Liptovsom Ondreji vstupné: bezplatné
13.4.2023
UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 13.4.2024
Názov UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Popis Spoločnost SPP-distribúcia a.s., v spolupráci so stengl a.s. si Vás dovoľujú požiadať, aby ste v mesiaci APRÍL 2023 sprístupnili meradlo za účelom odpočtu stavu plynomerov. Viac info v prílohe...
7.4.2023
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Popis Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 17. apríla 2023 - 5. mája 2023 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia bude pokladaná letecky - 26 dávok na 1 km2.
7.4.2023
Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Popis Verejná vyhláška Obstarávateľ Územného plánu obce Liptovský Ondrej OZNAMUJE verejnou vyhláškou začatie obstarávania územného plánu obce Liptovský Ondrej.
Prílohy
1b719_001.jpg
4.4.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Dátum zvesenia 4.4.2029
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Popis Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2) o 24 mesiacov.
9.3.2023
Sadzobník poplatkov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Sadzobník poplatkov pre rok 2023
2.3.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Dátum zvesenia 3.12.2023
Názov Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Popis Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytovných priestorov ,,NEMOVÁ", Liptovský Ondrej 122, 032 04, Liptovský Ondrej, IČO: 377 99 233 ..... atď viď príloha
20.2.2023
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Dátum zvesenia 20.2.2025
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Popis Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
Prílohy
7f45e_odpady.pdf
4.1.2023
Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.1.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Liptovský Ondrej
Popis Obec Liptovský Ondrej vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY LIPTOVSKÝ ONDREJ Znenie v prílohe. Písomnú žiadosť je možné podať do 1.mája 2023 do 14:00 hod. na adresu Liptovský Ondrej 84, 032 04, Liptovský Ondrej
1.12.2022
Zverejnenie návrhu programového rozpočtu obce Liptovského Ondreja 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 1.6.2023
Názov Zverejnenie návrhu programového rozpočtu obce Liptovského Ondreja 2023-2025
Popis Zverejnenie návrhu Programového rozpočtu obce na roky 2023-2025
1.12.2022
Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 1.6.2023
Názov Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č. 1/2023 k VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.12.2022
VZN č.1/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 1.6.2023
Názov VZN č.1/2023
Popis VZN č.1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním vo výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovský Ondrej
28.11.2022
Správa nezávislého auditóra z auditu účtovnej uzávierky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Dátum zvesenia 28.12.2026
Názov Správa nezávislého auditóra z auditu účtovnej uzávierky
Popis Správa nezávislého auditóra z auditu účtovnej uzávierky Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe, zostavené ku dňu 31.12.2021
25.11.2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 25.11.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023
25.11.2022
25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.11.2022
Dátum zvesenia 25.11.2022
Názov 25. november – Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách
Popis Násilie páchané na ženách je porušením ľudských práv a formou diskriminácie žien. Postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. Najčastejšie sa vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch, je páchané za zavretými dverami bytov, či domov. Má rôzne podoby a stupňujúcu tendenciu. Za násilie nie je zodpovedná obeť, ale ten kto ho pácha. Neprestane samo, preto je dôležité nemlčať, ale čo najskôr vyhľadať pomoc. Každý má právo na život bez násilia.
31.10.2022
Výsledky komunálnych volieb - Liptovský Ondrej z dňa 29.10.2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2023
Názov Výsledky komunálnych volieb - Liptovský Ondrej z dňa 29.10.2022
Popis V priložených dokumentoch sú výsledky komunálnych volieb pre obec Liptovský Ondrej z dňa 29.10.2022. Zdroj: www.volbysr.sk
14.9.2022
Zoznam kandidátov na voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2022
Dátum zvesenia 14.9.2022
Názov Zoznam kandidátov na voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Popis Kandidátka na voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
20.8.2022
Dôležité informácie a oznámenia k Voľbám do samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.8.2022
Dátum zvesenia 1.11.2022
Názov Dôležité informácie a oznámenia k Voľbám do samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Popis Dôležité informácie a oznámenia k Voľbám do samosrpávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00