SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
30.10.2023
Zadanie - Územný plán obce Liptovský Ondrej - Návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.10.2023
Názov Zadanie - Územný plán obce Liptovský Ondrej - Návrh
16.10.2023
Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.10.2023
Názov Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej
Popis Projekt: Riešenie migračných výziev v obci Liptovský Ondrej Výzva IROP-PO9-SC91-2023-108 Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Vid. priloha
3.10.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.10.2023
Názov Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby
Popis "15327-Liptovský Ondrej - Za farou - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v extraviláne obce Liptovský Ondrej, pozemky parcelné číslo C KN 1425, C KN 606, C KN 386/2, C KN 1428, C KN 616, C KN 617/2, C KN 617/1, C KN 618, katastrálne územie Liptovský Ondrej
2.10.2023
Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Výsledky volieb do NR SR 2023 - dňa 30.septembra 2023
Popis Dokumenty vo formáte .pdf ako prílohy k zápisnici okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku číslo 1 v obci Liptovský Ondrej vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023
4.9.2023
Turistický zraz seniorov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.9.2023
Názov Turistický zraz seniorov
Popis Turistický zraz seniorov Poslanie a cieľ podujatia - byť zdravý a fit, to nie je len seniorský hit
23.8.2023
Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Názov Kolaudácia miestnej komunikácie v oblasti Okružlina
Popis Rzohodnutie o povolení užívania prístupovej komunikácie k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej. Viď príloha
11.8.2023
Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.8.2023
Názov Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK
Popis Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania s ústnym pojednávaním, bez miestneho šetrenia z dôvodu doručenej žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,,Verejná vyhláška - 15327-Liptovský Ondrej-Za farou-Rozšírenie NNK"
2.8.2023
Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.8.2023
Názov Projekt - Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina
Popis Prijímateľ NFP: Obec Liptovský Ondrej Cieľ projektu: Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Termín realizácie: 04.2023 - 08.2023 Celkové náklady projektu: 35 000 € Výška NFP: 27 769,22 € Spolufinancovanie Obec Liptovský Ondrej: 7 230,78 €
25.7.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2023
Dátum zvesenia 24.6.2025
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Popis Vid priloha
29.6.2023
Voľby NR SR - 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.6.2023
Názov Voľby NR SR - 2023
Popis Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. septembra 2023 o 7:00 do 22:00 hod. Viac info priebežne, resp. viď príloha.
Prílohy
f291d_1.pdf
19.6.2023
Záverečný účet obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.6.2023
Názov Záverečný účet obce za rok 2022
11.5.2023
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Dátum zvesenia 11.5.2099
Názov Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie
Popis Vid príloha.
4.5.2023
Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2023
Dátum zvesenia 4.5.2029
Názov Návrh - Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2022
Popis Vid priloha
20.4.2023
Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2023
Dátum zvesenia 20.4.2025
Názov Divadlo - NÁŠ PÁN UJO
Popis Divadelní ochotníci z Veternej Poruby Vás srdečne pozývajú na hodinové predstavenie veselohry na motívy Ferka Urbánka NÁŠ PÁN UJO 30. apríl 2023 o 19:00 hod Kultúrny dom v Liptovsom Ondreji vstupné: bezplatné
13.4.2023
UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.4.2023
Dátum zvesenia 13.4.2024
Názov UPOZORNENIE pre všetkých odberateľov zemného plynu
Popis Spoločnost SPP-distribúcia a.s., v spolupráci so stengl a.s. si Vás dovoľujú požiadať, aby ste v mesiaci APRÍL 2023 sprístupnili meradlo za účelom odpočtu stavu plynomerov. Viac info v prílohe...
7.4.2023
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň - oznámenie a poučenie
Popis Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 17. apríla 2023 - 5. mája 2023 bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia bude pokladaná letecky - 26 dávok na 1 km2.
7.4.2023
Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2023
Dátum zvesenia 7.5.2029
Názov Verejná vyhláška - začatie obstarávania územného plánu
Popis Verejná vyhláška Obstarávateľ Územného plánu obce Liptovský Ondrej OZNAMUJE verejnou vyhláškou začatie obstarávania územného plánu obce Liptovský Ondrej.
Prílohy
1b719_001.jpg
4.4.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Dátum zvesenia 4.4.2029
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2)
Popis Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby ,,Obnova bytového domu" parc. C-KN200/3 (E-KN 129/2) o 24 mesiacov.
9.3.2023
Sadzobník poplatkov pre rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Dátum zvesenia 9.3.2024
Názov Sadzobník poplatkov pre rok 2023
2.3.2023
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2023
Dátum zvesenia 3.12.2023
Názov Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, v ktorom sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Popis Stavebník Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytovných priestorov ,,NEMOVÁ", Liptovský Ondrej 122, 032 04, Liptovský Ondrej, IČO: 377 99 233 ..... atď viď príloha
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Liptovský Ondrej je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Ut: Nestránkový deň
  • St: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: 7.00 - 12.00 - 13.00 - 15.00
  • Pi: 7.00 - 12.00